Almond White Powder

Packaging: 1 KG

Almond White Powder, METRO Chef selection.

METRO Chef
PAS035